Tietosuojaseloste

Dimedia Oy:n asiakas- jasidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Dimedia Oy
Finlaysoninkuja 5, 33210 Tampere
Y-tunnus: 1080939-9
Puhelin: +358 50 5141700

2. Yhteystiedot rekisteriasioissa
Pasi Haavisto
Puhelin: +358 50 5141700
sähköposti: etunimi.sukunimi@dimedia.fi

3. Rekisterin nimi
Dimedia Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4. Rekisterin peruste ja tarkoitus
Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hallintaan, ylläpitämiseen, kehittämiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen, liiketoiminnan sekä verkkosivujen kehittämiseen ja suunnittelemiseen, markkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä asiakasyrityksen yhteyshenkilöiden tai muiden sidosryhmien henkilökohtaisia tietoja, jos ne eivät ole tarpeellisia nykyisen tai mahdollisen yhteistyön kannalta. Evästeiden avulla saamme verkkosivujemme vierailijoista mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme.Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti.

Rekisteri voi sisältää asiakasyrityksenyhteyshenkilöistä sekä muista sidosryhmistä seuraavia tietoja:
Henkilön nimi ja tehtävä ja/tai asema yrityksessä
Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
Yrityksen osoite sekä postinumero ja -toimipaikka
Henkilön matkapuhelinnumero (työ, ellei toisin henkilö ilmoittanut) Henkilön lankapuhelinnumero (työ, ellei toisin     henkilö ilmoittanut) Henkilön sähköpostiosoite (työ, ellei toisin     henkilö ilmoittanut) Henkilön markkinointiluvat ja -kiellot Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot     verkkosivuillaLisäksi rekisteri voi sisältääasiakasyrityksen yhteyshenkilöön liittyviä, ennen mahdollisen asiakassuhteenalkua tai sen aikana kerättäviä tietoja, kuten: Tietoa tulevista tapahtumista (palaverien ja     kokouksien ajankohdat sekä paikat) Historiatietoa menneistä tapahtumista     (yhteydenotto-, tarjous-, palaveri- ja kokoustietoa)

6. Rekisterin tietolähteet
Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminenperustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen kanssamme. Keräämme tietojasopimuksenteon yhteydessä, rekisteröityessäsi tai kun käytät palvelujamme.Seuraamme myös evästeitä, ja vierailusi verkkosivuillamme jättää jäljen,IP-osoitteen. Tietoja voimme kerätä myös erilaisten markkinointitoimenpiteiden,kuten tapahtumien, yhteydessä sekä julkisista lähteistä.

7. Tietojen luovutus
Emme luovuta tietoja kolmannelleosapuolelle markkinointitarkoituksiin. Tietojen käsittelyn teknisen taioperatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaitaalihankkijoillamme ja tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisenkäyttöyhteyden avulla. Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssäpalveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueenulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionintai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli Euroopan komissio on päättänytkohdemaan tietosuojan riittävyydestä. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta jalainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevanlainsäädännön mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet jasäilytysaika
Koko henkilöstöllämme ja lukuummetoimivilla ulkopuolisilla henkilöillä, kuten freelancereilla jaalihankkijoilla, on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakas- jasidosryhmätietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin,salasanoin ja käyttöoikeuksin. Hävitämme vanhentuneet ja tarpeettomat tiedotasiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se ontarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojenkäsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lainvelvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittuaajanjaksoa pitempään.

9. Rekisteritietojen tarkastusoikeus jatarkastusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saadatarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerranvuodessa (12 kk) toteutettuna. Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteellatarkastusoikeus hänestä rekisteriin tallennettuihin tietoihin pyytämällätietojensa tarkastamista omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla taihenkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjän yhteystiedot löytyvät tämän selosteen kohdasta 1 ja 2.

10. Henkilötietojen korjaaminen japoistaminen rekisteristä
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten,puutteellisten, tarpeettomien taikka vanhentuneiden tietojensa korjaamista taipoistamista ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle tämän selosteen kohdassa1 mainittuun osoitteeseen. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

11. Evästeet
Käytämme verkkopalvelussamme evästeitä jakolmansien osapuolien evästeitä parantamaan ja personoimaan palvelunkäyttökokemusta, keräämään tietoa palvelun kävijämääristä ja suosituimmistasisällöistä sekä tunnistamaan usein sivulla vierailevat kävijät. Eväste voiolla voimassa joko yksittäisen istunnon ajan tai pidemmän aikaa. Eväste onpieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän laitteelle hänen vieraillessaanselaimella verkkopalvelussa. Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamallaselaimen tietoturva-asetuksia. Huomioi kuitenkin, että kaikkiaverkkopalveluiden toimintoja ei välttämättä voi käyttää ilman evästeitä. Lue tarkempi evästekuvaus tästä.