VIESTINTÄVIDEO

Opastusvideo ja viestintävideo

Viestintä- ja opastusvideo – kun tuhat sanaa ei riitä

Kuva kertoo tunnetusti enemmän kuin tuhat sanaa ja animaatio tai videokuva vieläkin enemmän. Tutkimuksen mukaan jo minuutin mittainen video kertoo yhtä paljon kuin 1,8 miljoonaa sanaa.

Monimutkaisenkin viestin kertominen selkeästi lyhyessä ajassa on videotuotannon ja animaation ylivoimainen vahvuus. Mikäli halutaan opastaa tai viestiä abstraktia, aineetonta tai monimutkaista asiaa selkeästi ylivoimaisin tapa on kertoa tämä liikkuvan kuvan ja äänen avulla.

Kuvattu viestintä- tai opastusvideo ei vein kerro vaan myös näyttää

Jos halutaan opastaa jonkin tuotteen tai palvelun käyttöä, paras tapa tehdä tämä on näyttää videolla miten se tapahtuu. Katsojan on helpompi sisäistää monimutkaisetkin asiat, kun hänelle näytetään ne selkeästi kuvatulla videolla. Videolla voidaan helposti korostaa haluttuja tärkeimpiä yksityiskohtia ja toisaalta videolla saadaan viestittyä selkeämmin kuva kokonaisuudesta.

Animaatio auttaa konkretisoimaan

Käsitteellisemmät ja vaikeammin kuvatulla videolla kuvattavat asiat kannattaa kertoa animaation keinoin. Viestin kertominen selkeästi lyhyessä ajassa on animaation ylivoimainen vahvuus. Animaatiossa voidaan kohtuullisen pienelläkin budjetilla havainnollistaa monimutkaisia asioita.

Animaatiovideon päivitettävyys, muokattavuus ja muunneltavuus alentavat videotuotannon kokonaiskustannusta merkittävästi. Jo kerran tehdyn animaation muokkaaminen on huomattavasti edullisempaa kuin uusien kuvausten järjestäminen.

Animaation avulla voidaan myös helpommin tehdä viestintä- tai opastusvideoiden sarjoja, joissa esimerkiksi taustat, ympäristöt, objektit ja hahmot voidaan käyttää yhä uudelleen muunnellen sisältöä ja animaatioita.

Viestintä- tai opastusvideo voidaan tehdä millä tahansa tekniikalla:

(Tai vaikka kaikkien yhdistelmänä)

3D-ANIMAATIO

Aidolta näyttäviä ja vakuuttavia fotorealistisia toteutuksia tai kuvitteellisia digitaalisia visualisointeja.
Lue lisää
3D-animaatio

ANIMAATIO

Hahmoanimaatioita, elävöitettyjä stillkuvia tai animoiduilla graafisilla elementeillä tehtyjä tarinoita.
Lue lisää
Animaatio

KUVATTU VIDEO

Tunteisiin vetoavia tarinoita, humoristisia viraalipätkiä tai asiapitoisia minidokumentteja.
Lue lisää
Kuvattu videotuotanto

Työnäytteitämme viestintä- ja opastusvideoista

viestintävideo
3D-animaatio
TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS
‍‍
Lähijäähdytys
viestintävideo
animaatio
ELENIA
‍‍
"Elämää sähköistämässä"
viestintävideo
animaatio
TILASTOKESKUS
Kansantalouden tilinpito
opastusvideo
kuvattu + 3D-animaatio
UPOFLOOR
Xpression
viestintävideo
animaatio
AUTISMISÄÄTIÖ
"Reino"
viestintävideo
animaatio
PIRISTEEL
Pisko-paloluukku
Katso lisää referenssejämme